PENAFIAN 

Kandungan laman ini adalah hak cipta © SELCARE MANAGEMENT SDN BHD 2017. Anda boleh memuat turun ke cakera keras tempatan dan ekstrak cetak dari ini untuk kegunaan peribadi anda. Anda juga boleh menyalin semula ekstrak yang dimuat turun kepada orang lain dengan syarat anda tidak berbuat demikian untuk keuntungan. Walau bagaimanapun, pengeluaran semula sebahagian atau semua kandungan dalam sebarang bentuk adalah dilarang kecuali untuk kegunaan peribadi. Tiada kandungan laman web ini boleh disalin atau dimasukkan ke dalam atau disimpan dalam laman web lain, sistem pengambilan elektronik, penerbitan atau kerja lain dalam sebarang bentuk (sama ada salinan keras, elektronik atau lain-lain).

 

Untuk mengelakkan keraguan, membingkaikan laman web ini atau mana-mana bahagiannya tidak dibenarkan tanpa kebenaran nyata. Walau apa pun di atas, caching dari laman web ini dibenarkan oleh pembekal perkhidmatan maklumat yang bertindak dalam perniagaan biasa perniagaannya. Sebarang pertanyaan perlu diarahkan ke admin@selcare.my.

SELCARE akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memasukkan maklumat terkini dan tepat di laman web ini, tetapi tidak membuat representasi, waranti, atau jaminan mengenai ketepatan, mata wang atau kelengkapan maklumat yang disediakan. SELCARE tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan atau kecederaan akibat akses anda kepada, atau ketidakupayaan untuk mengakses, laman web ini, atau dari pergantungan anda terhadap apa-apa maklumat yang disediakan di laman web ini.

Sila ambil perhatian bahawa dokumen dan maklumat yang terdapat di laman web ini disediakan sebagai perkhidmatan sahaja dan bukan versi rasmi dokumen pendedahan SELCARE seperti yang diperlukan oleh mana-mana sekuriti, perkhidmatan kewangan, undang-undang syarikat atau sebarang keperluan undang-undang yang lain. Di samping itu, kandungan laman web mungkin tidak selalu menjadi sumber terkini bagi maklumat syarikat.

 

Perisian atau masalah penghantaran internet boleh menghasilkan salinan yang tidak tepat atau tidak lengkap dari pelbagai dokumen apabila dimuat turun dan dipaparkan pada komputer pengguna.

 

Maklumat dan dokumen yang terdapat di laman web ini tidak bertujuan untuk memberi nasihat perundangan, perakaunan, pelaburan / kewangan khusus atau cukai kepada mana-mana pengguna.

 

Laman web ini mungkin menyediakan pautan atau rujukan kepada laman web lain. SELCARE tidak membuat sebarang representasi, waranti atau jaminan tentang apa-apa maklumat di dalam laman web tersebut dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, ketepatan, mata wang atau kelengkapannya dan tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerosakan atau kecederaan yang timbul daripada kandungan, ketepatan, mata wang atau kesempurnaan itu. Sebarang pautan ke laman lain disediakan semata-mata sebagai kemudahan kepada pengguna laman web ini.

 

Apa-apa komunikasi yang anda hantar ke laman web ini atau selainnya untuk SELCARE melalui mel elektronik adalah tidak berasaskan rahsia, dan SELCARE tidak berkewajipan untuk menahan semula, menerbitkan atau menggunakannya dalam apa cara sekalipun atau untuk sebarang tujuan. SELCARE hendaklah bebas untuk menggunakan kandungan mana-mana komunikasi sedemikian, termasuk apa-apa idea, ciptaan, konsep, teknik atau pengetahuan yang dinyatakan di dalamnya, untuk apa-apa tujuan termasuk membangunkan, mengeluarkan dan / atau memasarkan barangan dan perkhidmatan.

 

Pengirim komunikasi ke laman web ini atau selainnya kepada SELCARE akan bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang terkandung di dalamnya, termasuk kebenaran dan ketepatannya.

 

Laman web ini disediakan sebagai perkhidmatan kepada pelawatnya. SELCARE mempunyai hak untuk memadam, mengubah suai atau menambah kandungan tapak ini pada bila-bila masa untuk apa-apa sebab tanpa pemberitahuan kepada sesiapa pun.