"Kerajaan Negeri Perak mengiktiraf peranan penting kaum ibu dalam sesebuah keluarga yang tidak mengenal penat lelah untuk mengurus hal ehwal keluarga, mendidik dan membesarkan anak-anak"

Semak Kelayakan Anda

Semak jika anda layak untuk berdaftar sebagai peserta Program Perak Prihatin (PP)

Aktifkan Kad Perak Prihatin Anda

Kad Perak Prihatin perlu aktif sebelum digunakan. Sila Klik untuk pengaktifan Kad Perak Prihatin

selanjutnya......

Menteri Besar Perak membentangkan Program Perak Prihatin