SYARAT KELAYAKAN

SYARAT UTAMA

  • Berdaftar sebagai pemohon BSH dibawah kategori pendapatan bawah RM2000 atau tersenarai sebagai golongan miskin atau miskin tegar di pengkalan data eKasih
     

Wanita berkeluarga (berkahwin atau ibu tunggal) yang mempunyai anak/tanggungan di bawah umur 18 tahun atau di bawah umur 21 tahun untuk yang masih berpengajian tinggi.

CARA MENDAFTAR

  • Secara manual : borang pendaftaran boleh di muat turun dari laman web www.kiss.com.my atau boleh diambil di :

1. Pejabat Ahli Dewan Negeri / Penyelaras Dewan Negeri

2. Pejabat Ahli Parlimen / Penyelaras Parlimen

3. Pejabat Ketua-Ketua Kampung Tradisi, Kampung

    Baru, Kampung Bagan, Ketua Komuniti India, Pejabat  

    Ahli Majlis

4. Pusat Wanita Berdaya

Borang permohonan yang lengkap hendaklah diserahkan ke Pejabat Ahli Dewan Negeri / Penyelaras Dewan Negeri / Pejabat Exco Kebajikan Kerajaan Negeri Selangor