Hubungi Kami - 1800-22-6600 | Emel - admin@selcare.my

"Kerajaan Negeri Selangor mengiktiraf peranan penting kaum ibu dalam sesebuah keluarga yang tidak mengenal penat lelah untuk mengurus hal ehwal keluarga, mendidik dan membesarkan anak-anak"

Aktifkan Kad KISS Anda

Kad KISS perlu aktif sebelum digunakan. Sila Klik untuk pengaktifan Kad KISS.

selanjutnya......

Semak Kelayakan Anda

Semak jika anda layak untuk berdaftar sebagai peserta Program KISS

SHAH ALAM: Kerajaan Negeri Selangor memperkenalkan inisiatif baharu iaitu Kasih Ibu Smart Selangor (KISS) yang ....

selanjutnya.....

Dato' Menteri Besar Selangor membentangkan Program KISS